1 Ocak 2015 Perşembe

OSMAN GÂZÎ
OSMAN GÂZÎ
Birinci Osmanlı Sultânı
Annesi: Hayma veya Hayme Hâtun
Doğum Târihi: 1258
Vefât Târihi: 1326
Saltanat Müddeti: 1299-1326
Türbesi: Söğüt’tedir.Hayâtı

1281 yılında tahta çıktı. Kulacahisar ve Karacahisarı alınca Selçuklu Sultânı II. Gıyâseddin Mesud, Osman Gâzî'yi ödüllendirdi. 1299 yılında İnegöl'ü alması Osmanlı Devleti'nin kuruluşu olarak kabul edilir. 1302 yılında, ilk kez Bizans İmparatorluğu Ordusu’yla Koyunhisar Savaşı yapıldı. Bu savaşı Osmanlılar kazandı. Yapılan savaşlardan sonra 1315 yılında Bursa'yı kuşattı. Savaş sırasında hastalandı. 1324 yılında, devlet işlerini oğlu Orhan'a bıraktı. Ancak pâdişahlığı fiilen devam etti. 1326 yılında nikris hastalığından hayâtını kaybetti.


Mîrâsı


  • bir adet tuzluk
  • bir adet heybe
  • bir çift çizme
  • bir adet kaşıklık
  • bir adet giysi
  • birkaç at
  • yüz koyun


Beylik Toprakları

Osman Gâzî, babası Ertuğrul Gâzî’den yaklaşık 4.800 km² olarak devraldığı Osmanlı toprağını oğluna 16.000 km² olarak devretmiştir.


Yenilikler

İlk Osmanlı Parası 1324'te basıldı. Sikke adı verilen bu para gümüşten oluşuyordu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yapabilirsiniz.